Kết quả trang 9354 cho Mua bán nhà tại Việt Nam

140296 - 140310 của 143173
Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

73.1 m2
₫ 12.5 tỷ

11/24/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Thanh Nhàn

₫ 3400000 tỷ

11/24/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Thanh Nhàn

40 m2
₫ 3 tỷ

11/24/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

155 m2
₫ 35 tỷ

11/24/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Minh Khai

60 m2
₫ 10.5 tỷ

11/24/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

100 m2
₫ 15.8 tỷ

11/24/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Thanh Nhàn

79 m2
₫ 16 tỷ

11/24/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

74 m2
₫ 13.8 tỷ

11/24/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Phạm Đình Hổ

40 m2
₫ 9.2 tỷ

11/24/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

100 m2
₫ 9.9 tỷ

11/24/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Thanh Nhàn

76 m2
₫ 16 tỷ

11/24/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Bách Khoa

99 m2
₫ 20 tỷ

11/24/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

75 m2
₫ 7.5 tỷ

11/24/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Phương Mai

95 m2
₫ 30 tỷ

11/24/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Đồng Nhân

60 m2
₫ 12.3 tỷ

11/24/2019