Kết quả trang 8807 cho Mua bán nhà tại Việt Nam

132091 - 132105 của 134315
Mua bán Nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

60 m2
₫ 17 tỷ

10/24/2018

Mua bán Nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

110 m2
₫ 5.49 tỷ

10/24/2018

Mua bán Biệt thự tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

112 m2

10/24/2018

Mua bán Nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

21 m2
₫ 3.45 tỷ

10/24/2018

Mua bán Nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

26 m2
₫ 1.55 tỷ

10/24/2018

Mua bán Nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

15 m2
₫ 2.5 tỷ

10/24/2018

Mua bán Nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

18 m2
₫ 4.4 tỷ

10/24/2018

Mua bán Nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

200 m2
₫ 55 tỷ

10/24/2018

Mua bán Nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

68 m2
₫ 18.5 tỷ

10/24/2018

Mua bán Nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

80 m2
₫ 25.8 tỷ

10/24/2018

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Xã Bình Kiến

400 m2
Đông Nam
3
2
₫ 3.5 tỷ

10/13/2018

Mua bán Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Đào

145 m2
₫ 43.5 tỷ

10/4/2018

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 13

70 m2
3
2
₫ 898 triệu

10/3/2018

Mua bán Nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

150 m2
₫ 195 tỷ

10/2/2018

Mua bán Nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

39 m2
₫ 8.5 tỷ

10/2/2018