Mua bán Nhà tại TP.Hồ Chí Minh

166351 - 166365 của 176245
Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 05

60 m2
2
2
₫ 7 tỷ

07/24/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

₫ 18.7 tỷ

07/24/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

40 m2
₫ 11 tỷ

07/24/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 11

150 m2
₫ 12.5 tỷ

07/24/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

70 m2
₫ 12.8 tỷ

07/24/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

100 m2
4
4
₫ 2 tỷ

07/24/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

31 m2
₫ 7 tỷ

07/24/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

56 m2
₫ 12 tỷ

07/24/2020

Mua bán Nhà tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 04

₫ 10.3 tỷ

07/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 8.5 tỷ

07/24/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 04

₫ 8.4 tỷ

07/24/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 03

₫ 7.3 tỷ

07/24/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 06

₫ 9.8 tỷ

07/24/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

₫ 25.7 tỷ

07/24/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 26 tỷ

07/24/2020