Mua bán nhà tại Trà Vinh, Trà Vinh

1 - 9 của 9
Mua bán Nhà phố  tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

100 m2
Tây Nam
₫ 4.4 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 6

₫ 2 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

120 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 3.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

45 m2
₫ 250 triệu

11/30/2017

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 4

75 m2
Bắc
4
5
₫ 3 tỷ

04/04/2017

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 2

75 m2
Đông
8
5
₫ 4.3 tỷ

10/21/2016

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 2

75 m2
Đông
4
4
₫ 4.3 tỷ

10/20/2016

Mua bán Nhà phố  tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 5

240 m2
₫ 1.6 tỷ

02/16/2016

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 8

102 m2
2
1
₫ 660 triệu

02/16/2016