Mua bán nhà tại Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú

1 - 15 của 225
Mua bán Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

216 m2
₫ 7.8 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

64 m2
Đông Nam
2
₫ 5.85 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 63 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

63 m2
Tây Bắc
63
3
₫ 7.5 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

50 m2
6
4
₫ 6.2 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

50 m2
6
2
₫ 6.2 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

50 m2
₫ 6.2 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

₫ 5.7 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

45 m2
1
1
₫ 1.57 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

60 m2
Tây Nam
6
4
₫ 12 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

33 m2
Tây Nam
2
1
₫ 2.8 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

68 m2
4
5
₫ 9.2 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

80 m2
₫ 7 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

78 m2
₫ 7.2 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

53 m2
3
₫ 6.3 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

80 m2
₫ 7 tỷ

11/12/2019