Mua bán nhà tại An Giang

1 - 15 của 401
TOP
MUA BÁN NHÀ HẺM 1 TRỤC QUẬN TÂN BÌNH!

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

192 m2
Tây Nam
4
3
Nguyễn Ngọc Hà
₫ 4.95 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

130 m2
₫ 22.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

56 m2
₫ 6.8 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

60 m2
₫ 5.9 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

306 m2
₫ 31 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

80 m2
₫ 6.3 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

76 m2
₫ 9.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

60 m2
₫ 5.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

60 m2
₫ 6.3 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

68 m2
₫ 6.2 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

56 m2
₫ 5.9 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

200 m2
₫ 9 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

61.6 m2
4
3
₫ 8.1 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

60 m2
₫ 8.1 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

125 m2
₫ 16.8 tỷ

11/14/2019