Mua bán nhà tại Phường 07, Quận Tân Bình

1 - 15 của 289
Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

75 m2
₫ 8.5 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

112 m2
₫ 16.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

120 m2
₫ 16.9 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

112 m2
₫ 16.9 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

₫ 16.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

₫ 16.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

₫ 17 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

₫ 16.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

60 m2
₫ 9.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

81 m2
₫ 12 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

60 m2
₫ 8.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

54 m2
₫ 6.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

81 m2
₫ 12 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

60 m2
₫ 7 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

60 m2
₫ 7 tỷ

11/16/2019