Mua bán nhà tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 7008
Mua bán nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

₫ 16.8 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

₫ 11.5 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

37 m2
2
2
₫ 2.8 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

64 m2
₫ 16.3 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 22.5 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 06

81 m2
₫ 14.5 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

₫ 7 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 09

56 m2
2
₫ 6 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 08

₫ 5.7 tỷ

09/30/2020