Mua bán Nhà tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 10438
TOP
BÁN NHÀ MẶT TIỀN HOÀNG VĂN THỤ

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

150 m2
Tây
₫ 40 tỷ

06/09/2020

Nhà mặt tiền Âu Cơ vị trí đắc địa

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 09

125 m2
Tây Nam
6
8
₫ 26 tỷ

07/27/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

27 m2
2
2
₫ 2.99 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

30 m2
2
2
₫ 2.95 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

65.5 m2
Tây
2
2
₫ 3.2 tỷ

08/06/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 8 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 8 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 11.5 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 5 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 3.4 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 5.35 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

70 m2
₫ 7 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

₫ 7.3 tỷ

08/11/2020