Mua bán nhà tại Phường 17, Quận Phú Nhuận

1 - 15 của 147
TOP
Mua bán Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

51.51 m2
₫ 11 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

₫ 5.3 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

₫ 7.5 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

35 m2
₫ 4 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

60 m2
₫ 12 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

80 m2
₫ 8.7 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố 20 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

203 m2
20
₫ 130.01 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

52 m2
4
3
₫ 7.2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

51.51 m2
₫ 11 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

90 m2
₫ 20 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

₫ 7.09 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

103 m2
3
3
₫ 8.7 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

₫ 5.3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 17

₫ 52 tỷ

12/12/2019