Mua bán đất nền tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 94
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

35 m2
4
3
₫ 1.74 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

34 m2
3
3
₫ 1.41 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

35 m2
3
3
₫ 1.39 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

34 m2
3
3
₫ 1.41 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

34 m2
3
3
₫ 1.41 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

34 m2
3
3
₫ 1.42 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

33 m2
3
3
₫ 1.45 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

33 m2
3
3
₫ 1.41 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

35 m2
3
3
₫ 1.45 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

34 m2
3
3
₫ 1.41 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

₫ 4.3 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

66 m2
Đông Nam
4
4
₫ 5.6 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

109 m2
Đông Nam
4
₫ 5.6 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

90 m2
2
2
₫ 2.25 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

89 m2
2
2
₫ 2.25 tỷ

11/19/2019