Mua bán nhà tại Phường 04, Quận Gò Vấp

1 - 15 của 124
Mua bán Nhà riêng tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

50 m2
₫ 4.4 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

91 m2
₫ 8.6 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

303 m2
₫ 38 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

264 m2
₫ 24 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

48 m2
₫ 5 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

83 m2
₫ 12 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

63 m2
₫ 9.2 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

₫ 3.45 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

₫ 4 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

204 m2
₫ 23 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

91 m2
₫ 8.6 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

85 m2
₫ 7.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

₫ 11 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

69 m2
₫ 12.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

187 m2
₫ 18 tỷ

12/13/2019