Mua bán nhà tại Phường 22, Quận Bình Thạnh

1 - 15 của 91
Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

416 m2
₫ 52 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

60 m2
4
₫ 15.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

₫ 7.4 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

27 m2
2
2
₫ 3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

107 m2
₫ 12.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

199 m2
₫ 25 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

100 m2
4
3
₫ 30 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

100 m2
4
3
₫ 30 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

25 m2
2
₫ 2.25 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

52 m2
₫ 5.4 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

60 m2
4
3
₫ 5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

₫ 97.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

400 m2
₫ 35 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

500 m2
₫ 45 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

500 m2
₫ 42 tỷ

12/04/2019