Mua bán nhà tại Phường 21, Quận Bình Thạnh

1 - 15 của 88
Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

₫ 3.75 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

70 m2
₫ 17.5 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

150 m2
₫ 15.8 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

46 m2
2
2
₫ 3.3 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

46 m2
4
5
₫ 5.5 tỷ

11/9/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

400 m2
₫ 66 tỷ

11/9/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

397 m2
₫ 66 tỷ

11/9/2019

Mua bán Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

200 m2
6
6
₫ 21 tỷ

11/8/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

28 m2
3
3
₫ 3.6 tỷ

11/8/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

₫ 14.9 tỷ

11/8/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

110 m2
₫ 8.6 tỷ

11/8/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

60 m2
₫ 5.4 tỷ

11/8/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

160 m2
4
5
₫ 5.2 tỷ

11/8/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

92 m2
2
2
₫ 3.3 tỷ

11/8/2019