Mua bán nhà tại Phường 16, Quận 8

1 - 15 của 117
TOP
Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

33 m2
₫ 2.45 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

25 m2
₫ 2.3 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

108.3 m2
₫ 3.8 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

70 m2
6
3
₫ 2.9 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

52 m2
6
3
₫ 2.9 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

96 m2
6
4
₫ 4.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

150 m2
4
5
₫ 4.5 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

₫ 6.8 tỷ

11/13/2019