Mua bán nhà tại Phường 05, Quận 8

1 - 15 của 61
Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

90 m2
2
2
₫ 3.5 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

52 m2
2
2
₫ 3.98 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 3.75 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

30 m2
2
2
₫ 3.55 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 11.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

28 m2
2
2
₫ 2.55 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

33 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.7 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

64 m2
Nam
2
2
₫ 2.85 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

58 m2
Đông
2
2
₫ 3.2 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

72 m2
1
₫ 7.6 tỷ

11/18/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

120 m2
₫ 11 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

71 m2
₫ 5.3 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

192 m2
₫ 27 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

384 m2
₫ 50 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

76 m2
₫ 12.8 tỷ

11/18/2019