Mua bán nhà tại Phường Tân Hưng, Quận 7

1 - 15 của 173
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

60 m2
Tây Nam
3
2
₫ 6.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 2.2 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 3.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 1.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

13 m2
₫ 1.18 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

36 m2
₫ 3.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 4.9 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà riêng 10 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 6.2 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

59 m2
Đông Nam
6
3
₫ 6.5 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

81 m2
Đông
4
6
₫ 8.7 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

67 m2
Đông Nam
₫ 5.5 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

36 m2
Tây
₫ 2.25 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 3.9 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

140 m2
₫ 4 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

55 m2
5
5
₫ 6.55 tỷ

12/14/2019