Mua bán nhà tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 9693
Bán nhà mặt tiền đường, Quận 5, TPHCM

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

₫ 17.1 tỷ

11/15/2019

Bán nhà Phường 2 - Quận 5 Đường Lê Hồng Phong

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

75 m2
4
3
₫ 6.2 tỷ

11/7/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

₫ 4.95 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 31 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 30 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 30 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 53 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 19.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 20 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 19.8 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

₫ 22 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

₫ 65 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 55 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

₫ 53 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 53 tỷ

11/17/2019