Mua bán nhà tại Phường Thảo Ðiền, Quận 2

1 - 15 của 685
Bán biệt thự Thảo Điền giá tốt

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

504 m2
Tây Bắc
7
8
₫ 66 tỷ

12/11/2019

KHU BIỆT THỰ VEN SÔNG ĐẲNG CẤP NHẤT TẠI QUẬN 2, TP. HCM

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

Savills Vietnam
₫ 131 tỷ

11/25/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

700 m2
2
2
₫ 120 tỷ

12/15/2019

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

550 m2
Đông Nam
5
5
₫ 12 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

300 m2
4
4
₫ 26 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

540 m2
₫ 130 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà phố 93 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 23 tỷ

12/14/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

522 m2
₫ 5 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 45 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

55 m2
6
6
₫ 25 triệu

12/14/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

56 m2
2
2
₫ 3.3 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 16.299 tỷ

12/13/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 26 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

540 m2
₫ 120 tỷ

12/13/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 19 tỷ

12/13/2019