Mua bán nhà tại Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12

1 - 15 của 60
TOP
Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

150 m2
₫ 15 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

52 m2
2
1
₫ 1.14 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

40 m2
Đông Nam
2
2
₫ 790 triệu

11/16/2019

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

35 m2
2
₫ 935 triệu

11/16/2019

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

52 m2
2
2
₫ 1.12 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

43 m2
₫ 1.27 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

250 m2
4
₫ 13.9 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

93 m2
Đông Nam
8
7
₫ 5.5 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

₫ 11.5 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

₫ 14 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

83 m2
2
2
₫ 1.61 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

30 m2
2
2
₫ 870 triệu

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

52 m2
4
5
₫ 1.65 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

₫ 725 triệu

11/14/2019