Mua bán nhà tại Phường Thới An, Quận 12

1 - 15 của 520
Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

60 m2
5
5
₫ 3.8 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

80 m2
₫ 4.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

80 m2
₫ 4.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

80 m2
₫ 4.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

90 m2
₫ 5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

90 m2
₫ 5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

₫ 5.3 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

280 m2
₫ 4.8 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

280 m2
₫ 4.8 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

250 m2
₫ 4.8 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

250 m2
₫ 3.6 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

68.4 m2
Đông
2
2
₫ 3.7 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

80 m2
4
5
₫ 4.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

80 m2
4
5
₫ 4.5 tỷ

11/21/2019