Mua bán nhà tại Phường Tân Thới Nhất, Quận 12

1 - 15 của 116
Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

198 m2
₫ 15.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

384 m2
₫ 30 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

80 m2
3
3
₫ 1.62 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

320 m2
₫ 24.96 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà riêng 16 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

288 m2
16
16
₫ 1.24 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

209 m2
₫ 1.3 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

60 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 3.6 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

120 m2
2
2
₫ 1.8 tỷ

12/04/2019

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

180 m2
4
3
₫ 2.7 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

80 m2
Đông
4
₫ 1.2 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

343.5 m2
₫ 27.2 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

593 m2
₫ 46.4 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

₫ 15 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

160 m2
3
2
₫ 4.8 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

150 m2
3
2
₫ 4.5 tỷ

12/03/2019