Mua bán nhà tại Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

1 - 15 của 490
Mua bán Nhà riêng  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

₫ 3.65 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

50 m2
1
1
₫ 1.75 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

80 m2
Nam
3
3
₫ 1.6 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

90 m2
3
3
₫ 1.32 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

80 m2
3
3
₫ 1.32 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

40 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 2.7 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

52 m2
4
3
₫ 2.8 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

80 m2
3
3
₫ 1.38 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

150 m2
4
4
₫ 280 triệu

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

90 m2
3
3
₫ 1.67 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

₫ 9.3 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

80 m2
3
3
₫ 1.32 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

80 m2
3
3
₫ 1.32 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

80 m2
3
3
₫ 13.5 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

79 m2
3
3
₫ 1.32 tỷ

11/11/2019