Mua bán nhà tại Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12

1 - 15 của 23
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

80 m2
3
4
₫ 3.1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

80 m2
₫ 10.9 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

₫ 8.7 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

52.8 m2
2
2
₫ 1.25 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

145 m2
₫ 1.1 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

76 m2
2
2
₫ 1.07 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

110 m2
3
1
₫ 5.25 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

40 m2
3
2
₫ 2.8 tỷ

12/01/2019

Mua bán Nhà 14 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

189 m2
14
14
₫ 1.3 tỷ

11/30/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

52.8 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.35 tỷ

11/30/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

224 m2
2
₫ 8.3 tỷ

11/30/2019

Mua bán Nhà  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

₫ 2.5 tỷ

11/29/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

₫ 27 tỷ

11/29/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

₫ 27 tỷ

11/29/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Hưng Thuận

₫ 5.7 tỷ

11/28/2019