Mua bán Nhà tại Phường Ðông Hưng Thuận, Quận 12

1 - 15 của 84
TOP
Nhà phố 2 tấm 40m2 Nguyễn văn quá - chợ cầu 100m

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

20 m2
2
2
₫ 850 triệu

05/17/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

192 m2
₫ 14.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

90 m2
3
3
₫ 1.69 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

₫ 7.9 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

39 m2
Nam
3
2
₫ 3.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

84 m2
4
2
₫ 4.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

₫ 7.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

40 m2
Đông
2
2
₫ 840 triệu

05/24/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

64 m2
Tây Bắc
₫ 4.2 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

100 m2
₫ 3.65 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

162 m2
Đông Bắc
4
₫ 9 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

410 m2
Đông Nam
₫ 16 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

91 m2
Đông
6
₫ 4.4 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

50 m2
2
2
₫ 1.9 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

325 m2
4
5
₫ 17 tỷ

05/23/2020