Mua bán Nhà tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 3751
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 08

55 m2
4
4
₫ 6.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 13

50 m2
6
6
₫ 12 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 04

35 m2
4
5
₫ 3.4 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 06

49 m2
₫ 10.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 12

53 m2
₫ 11.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 12

49 m2
₫ 10.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 11

56 m2
₫ 8.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 12

53 m2
₫ 11.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 13

64 m2
₫ 8.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 12

59 m2
₫ 11.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 14

49 m2
₫ 12 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 12

₫ 21 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 11

53 m2
₫ 18 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 11

50 m2
₫ 10 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 12

75 m2
₫ 22 tỷ

05/25/2020