Mua bán nhà tại Phường Tân Ðịnh, Quận 1

1 - 15 của 2541
TOP
Bán mặt tiền Trần Quang Khải, khu t.mại-k.doanh: Nhà phố 2 lầu (6,3mx ...

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

300 m2
Tây Bắc
4
4
₫ 42 tỷ

11/3/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

139 m2
₫ 35 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

205 m2
₫ 39.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

205 m2
₫ 39.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

203 m2
₫ 42.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

176 m2
₫ 35 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

176 m2
₫ 38 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

200 m2
₫ 36 tỷ

11/14/2019

Mua bán Biệt thự tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

252 m2
₫ 38.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

240 m2
₫ 38.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

160 m2
₫ 60 tỷ

11/14/2019

Mua bán Biệt thự tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

220 m2
₫ 38.6 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

190 m2
₫ 39 tỷ

11/14/2019