Mua bán Nhà tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 11427
Cần bán nhà mặt tiền Lý Tự Trọng quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

83 m2
Tây Bắc
3
3
₫ 49 tỷ

05/15/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

100 m2
₫ 44 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

500 m2
₫ 44 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

64 m2
₫ 30 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

1500 m2
₫ 1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

800 m2
₫ 105 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

300 m2
₫ 31 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

200 m2
₫ 18 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

100 m2
₫ 20 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

100 m2
₫ 60 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

200 m2
₫ 82 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

500 m2
₫ 250 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

100 m2
₫ 52 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 27 tỷ

05/25/2020