Mua bán nhà tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 13483
Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

₫ 30.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 22 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 35 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 23.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 165 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Kho

₫ 38 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

₫ 44 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

₫ 38 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 95 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 80 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

₫ 42 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

₫ 18.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

₫ 38 tỷ

11/19/2019