Mua bán nhà tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 14400
Biệt thự chính chủ cần bán gấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

200 m2
Nam
20
5
₫ 50 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

150 m2
5
₫ 23 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

103 m2
8
₫ 23 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

95 m2
7
₫ 20 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

132 m2
₫ 23.5 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

₫ 25.9 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

84 m2
₫ 29 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

101 m2
4
₫ 27 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

83 m2
₫ 33.5 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

120 m2
4
₫ 23.5 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

₫ 290 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

96 m2
8
₫ 34 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

₫ 22 tỷ

11/22/2019