Mua bán Nhà tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

1906 - 1920 của 1944
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

250 m2
Tây
4
4
₫ 5.4 tỷ

06/16/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phú Xuân

₫ 2.6 tỷ

06/14/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

₫ 5.95 tỷ

06/14/2020

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phú Xuân

130 m2
Đông Nam
4
3
₫ 2.15 tỷ

06/14/2020

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phú Xuân

300 m2
Đông
4
5
₫ 5.8 tỷ

06/14/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phú Xuân

270 m2
Tây Nam
4
5
₫ 6.2 tỷ

06/11/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

120 m2
Tây
4
3
₫ 2.9 tỷ

06/11/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

80 m2
Tây
2
1
₫ 4.25 tỷ

06/11/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

120 m2
Đông
4
3
₫ 2.8 tỷ

06/11/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

250 m2
Tây
4
4
₫ 5.4 tỷ

06/11/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

250 m2
Nam
4
5
₫ 5.2 tỷ

06/11/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

59 m2
4
5
₫ 4.3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

16500 m2
2
₫ 16.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

28 m2
₫ 1.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

28 m2
₫ 1.52 tỷ

05/27/2020