Mua bán Nhà tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 217
Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thông Hội

108 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 1.75 tỷ

05/04/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

54 m2
Đông Nam
2
2
₫ 500 triệu

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

90 m2
2
₫ 1.4 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà  tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

54 m2
₫ 950 triệu

05/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Hòa Phú

₫ 4 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

648 m2
₫ 7.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

72 m2
2
₫ 790 triệu

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

150 m2
Đông
3
3
₫ 2.6 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

250 m2
Tây
5
6
₫ 5.5 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thông Hội

₫ 1.75 tỷ

05/23/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

₫ 2.85 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

108 m2
Tây
4
3
₫ 2.089 tỷ

05/22/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thông Hội

₫ 2.5 tỷ

05/22/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Thái Mỹ

₫ 2.9 tỷ

05/22/2020

Mua bán Nhà  tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

120 m2
₫ 1.9 tỷ

05/22/2020