Mua bán Nhà tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 75
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Cầu Tre

45 m2
3
2
₫ 1.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Máy Tơ

65 m2
Đông Bắc
5
3
₫ 20 triệu

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạch Tray

₫ 1.47 tỷ

05/22/2020

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ

₫ 1.6 tỷ

05/22/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Cầu Tre

45 m2
3
2
₫ 1.7 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lương Khánh Thiện

₫ 1.789 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

₫ 1.27 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

₫ 2.45 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạch Tray

₫ 1.75 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

58 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 2 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạch Tray

76 m2
Đông Nam
4
3
₫ 4.65 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lương Khánh Thiện

₫ 4.25 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lê Lợi

₫ 2.45 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lê Lợi

₫ 1.65 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

₫ 6.9 tỷ

05/20/2020