Mua bán nhà tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

1 - 14 của 14
Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Cầu Tre

92 m2
Đông Nam
2
1
₫ 2.45 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ

120 m2
Đông Nam
3
₫ 3.5 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lương Khánh Thiện

61 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.9 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạch Tray

52 m2
Đông
3
3
₫ 1.85 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Máy Tơ

65 m2
Đông Bắc
5
3
₫ 20 triệu

11/7/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạc Viên

50 m2
4
3
₫ 1.8 tỷ

11/6/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạc Viên

44 m2
Tây Bắc
₫ 1.15 tỷ

4/5/2017

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạc Viên

75 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

4/4/2017

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

40 m2
₫ 2.85 tỷ

10/25/2016

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

78.5 m2
₫ 2.6 tỷ

10/20/2016

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Máy Chai

43 m2
Nam
2
1
₫ 620 triệu

4/12/2016

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

102 m2
Đông Bắc
4
4
₫ 56 tỷ

1/8/2016

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

40 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 980 triệu

1/7/2016

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lương Khánh Thiện

122 m2
Tây Nam
3
3
₫ 3.5 tỷ

1/3/2016