Mua bán Nhà tại Quận Kiến An, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 20
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Lãm Hà

45 m2
Đông Nam
3
4
₫ 1.3 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Lãm Hà

40 m2
Tây Nam
3
₫ 900 triệu

05/21/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Lãm Hà

65 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 3.2 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Lãm Hà

₫ 6.2 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Đồng Hòa

₫ 640 triệu

05/18/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Nam Sơn

₫ 4.65 tỷ

05/18/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Văn Đẩu

60 m2
2
2
₫ 900 triệu

05/18/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Quán Trữ

₫ 1.35 tỷ

05/16/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Quán Trữ

₫ 1.75 tỷ

05/16/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Quán Trữ

45 m2
Tây
2
1
₫ 1.27 tỷ

05/15/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Lãm Hà

80 m2
2
₫ 1.5 tỷ

05/13/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Quán Trữ

67 m2
2
₫ 3.2 tỷ

05/13/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Nam Sơn

41 m2
3
2
₫ 2.2 tỷ

05/13/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Lãm Hà

48 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 1.4 tỷ

05/09/2020