Mua bán Nhà tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 39
Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

43 m2
4
₫ 1.89 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà  tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Hải

₫ 1.98 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

109 m2
Tây Bắc
4
3
₫ 3.45 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải 2

40 m2
Tây
₫ 2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

₫ 1.86 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Hải

51 m2
Bắc
3
3
₫ 1.98 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

₫ 1.85 tỷ

05/22/2020

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Hải

40 m2
Nam
3
3
₫ 1.05 tỷ

05/21/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải 1

200 m2
Tây Bắc
4
3
₫ 7.5 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Hải

₫ 1.45 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

34 m2
Bắc
3
2
₫ 1.55 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

96 m2
Nam
1
1
₫ 7.2 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Hải

₫ 2.75 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải 1

43 m2
Tây Bắc
3
3
₫ 1.45 tỷ

05/16/2020

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Hải

43 m2
Tây Bắc
3
3
₫ 1.35 tỷ

05/16/2020