Mua bán nhà tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 21
Mua bán Nhà  tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Thị trấn Núi Đèo

75 m2
₫ 1.275 tỷ

11/7/2019

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã Dương Quan

75 m2
1
₫ 3.5 tỷ

11/6/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã Tân Dương

75 m2
4
₫ 2 tỷ

11/6/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã An Lư

75 m2
3
4
₫ 2 tỷ

11/6/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã Dương Quan

75 m2
3
₫ 2 tỷ

11/6/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã Dương Quan

75 m2
3
4

11/6/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã An Lư

75 m2
3
4
₫ 2 tỷ

11/6/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã Dương Quan

75 m2
₫ 2 tỷ

11/6/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã Dương Quan

80 m2
3
₫ 2 tỷ

11/6/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã Dương Quan

75 m2
3
4
₫ 2.7 tỷ

11/6/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã Dương Quan

75 m2
3
3
₫ 2.6 tỷ

10/29/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã Dương Quan

75 m2
₫ 3 tỷ

10/29/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã Tân Dương

75 m2
Nam
3
4
₫ 2.6 tỷ

10/29/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã Dương Quan

75 m2
3
3
₫ 3 tỷ

10/29/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã Tân Dương

75 m2
3
3
₫ 2.5 tỷ

10/29/2019