Mua bán nhà tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 48
Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Bắc Sơn

50 m2
Tây Nam
2
2
₫ 900 triệu

11/20/2019

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.12 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.75 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

60 m2
Tây Bắc
2
₫ 690 triệu

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

51 m2
Nam
3
3
₫ 1.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

50 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 1.4 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

66 m2
Bắc
4
3
₫ 2.442 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Nam Sơn

58 m2
Bắc
2
₫ 850 triệu

11/18/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

100 m2
Đông Bắc
3
1
₫ 2.8 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

66 m2
Bắc
4
₫ 2.442 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

56 m2
Tây
₫ 850 triệu

11/18/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

56 m2
Đông
3
2
₫ 1.3 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.75 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

101 m2
₫ 7 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

60 m2
5
₫ 2.75 tỷ

11/15/2019