Mua bán nhà tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 58
Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

50 m2
Nam
2
₫ 720 triệu

12/13/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

101 m2
₫ 7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

56 m2
Tây
₫ 850 triệu

12/13/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

100 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 2.7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.32 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.6 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đặng Cương

65 m2
3
2
₫ 920 triệu

12/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

₫ 1.35 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 2.45 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

₫ 820 triệu

12/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.6 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.32 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

100 m2
Đông Bắc
3
1
₫ 2.8 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Bắc Sơn

100 m2
2
3
₫ 750 triệu

12/11/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 750 triệu

12/10/2019