Mua bán Nhà tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 133
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.65 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.55 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.52 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.45 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

50 m2
Đông Nam
3
3
₫ 350 triệu

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

50 m2
Nam
3
3
₫ 1.59 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.55 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

₫ 1.15 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

90 m2
Đông Nam
2
2
₫ 950 triệu

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

66 m2
Bắc
4
₫ 2.442 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

58 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 1.35 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

100 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 2.7 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Hồng Thái

63 m2
Đông Nam
2
₫ 540 triệu

05/24/2020