Mua bán Nhà tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 141
Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.85 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

59 m2
3
2
₫ 1.55 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

60 m2
3
2
₫ 1.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

60 m2
4
₫ 2.65 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

62 m2
5
₫ 3.6 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

61 m2
2
2
₫ 1.25 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

43 m2
3
2
₫ 1.55 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

49 m2
4
₫ 3.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

₫ 1.35 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Nam Sơn

₫ 810 triệu

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

₫ 1.05 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

₫ 820 triệu

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

₫ 850 triệu

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Nam Sơn

₫ 550 triệu

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

₫ 950 triệu

05/27/2020