Mua bán nhà tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 40
Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.75 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

101 m2
₫ 7 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

60 m2
5
₫ 2.75 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

88 m2
2
1
₫ 850 triệu

11/15/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

55 m2
3
₫ 1.12 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

100 m2
3
₫ 2.35 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

98 m2
Tây Nam
3
₫ 1.45 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

₫ 950 triệu

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.82 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.25 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

71.5 m2
Nam
2
1
₫ 1.2 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

73 m2
3
3
₫ 2.5 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

50 m2
Bắc
₫ 1.57 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

68 m2
Tây Bắc
₫ 1.82 tỷ

11/11/2019

Mua bán Biệt thự  tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

88 m2
₫ 2.6 tỷ

11/11/2019