Mua bán nhà tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 4194
TOP
TOP
Mua bán Nhà phố 14 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

100 m2
Tây Nam
14
15
₫ 12.8 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

45 m2
3
₫ 3 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

35 m2
4
₫ 2.35 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

46 m2
3
₫ 3.25 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

27 m2
2
₫ 2.25 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

28 m2
4
₫ 2.57 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

23 m2
2
₫ 2.1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

40 m2
4
₫ 2.7 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

₫ 6 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

₫ 7.1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

57 m2
3
₫ 5.3 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Hạ Đình

₫ 4.5 tỷ

11/22/2019