Mua bán nhà tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 3970
TOP
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

₫ 7.8 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

86 m2
Đông Nam
₫ 6.8 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

₫ 4.96 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

45 m2
Đông Nam
4
₫ 5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

60 m2
₫ 11.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

₫ 16 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

60 m2
4
₫ 6.7 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

38 m2
₫ 2.7 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

86 m2
₫ 6.8 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

₫ 2.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

₫ 2.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

₫ 3.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 10 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

90 m2
10
6
₫ 19 tỷ

11/17/2019