Mua bán nhà tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 5637
Mua bán nhà  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

50 m2
₫ 5.6 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

₫ 2.95 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

30 m2
₫ 2.56 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

₫ 3.99 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

₫ 4.3 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

₫ 21 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

33 m2
₫ 3.2 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

₫ 2.85 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

34 m2
2
2
₫ 2.6 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

₫ 6.6 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà 10 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

70 m2
10
10
₫ 21 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

₫ 3.44 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

40 m2
6
4
₫ 3.65 tỷ

09/30/2020

Mua bán nhà 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

44 m2
6
4
₫ 5.1 tỷ

09/30/2020