Mua bán nhà tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 4118
TOP
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

39 m2
4
4
₫ 3.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

38 m2
₫ 2.65 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

₫ 8.9 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

80 m2
₫ 15.3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

45 m2
₫ 4.1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

46 m2
₫ 4.55 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

41 m2
₫ 4.1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Hạ Đình

30 m2
₫ 1.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

35 m2
2
4
₫ 2.7 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

₫ 4.1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

108 m2
6
₫ 9.7 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

₫ 2.1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

34 m2
3
₫ 2.3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

40 m2
4
4
₫ 6.5 tỷ

12/06/2019