Mua bán nhà tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 4049
TOP
Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

33 m2
6
₫ 4.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

22 m2
2
₫ 2.3 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

35 m2
2
₫ 2.8 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

40 m2
3
3
₫ 3.9 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

44 m2
3
₫ 3.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Hạ Đình

20 m2
2
1
₫ 1.7 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

85 m2
₫ 9.7 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

80 m2
₫ 9.7 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

₫ 11.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

42 m2
₫ 3.3 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

42 m2
₫ 3.3 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

39 m2
₫ 3.3 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

40 m2
₫ 3.3 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

40 m2
₫ 3.3 tỷ

12/07/2019