Mua bán nhà tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 4070
TOP
Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

72 m2
₫ 4 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

50 m2
₫ 4.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

47 m2
₫ 4.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

50 m2
₫ 4.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

47 m2
₫ 4.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

48 m2
₫ 4.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

40 m2
₫ 2.95 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

60 m2
₫ 5.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

60 m2
₫ 5.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

54 m2
₫ 3.6 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

₫ 3.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

₫ 4.3 tỷ

11/20/2019