Mua bán nhà tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 4058
TOP
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

53 m2
3
2
₫ 4500 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

72 m2
2
1
₫ 7900 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

72 m2
5
3
₫ 5900 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

45 m2
₫ 10.6 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

60 m2
₫ 12 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

110 m2
₫ 19.7 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

165 m2
₫ 15.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Hạ Đình

56 m2
₫ 11.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

60 m2
₫ 13.8 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

₫ 15.9 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

31 m2
3
₫ 2.6 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

35 m2
3
₫ 2.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

35 m2
3
₫ 2.5 tỷ

11/21/2019