Mua bán nhà tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 3967
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

55 m2
Nam
4
4
₫ 10.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

40 m2
4
3
₫ 2.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

38 m2
4
₫ 2.55 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

47 m2
4
₫ 4.75 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

31 m2
4
₫ 2.55 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

40 m2
6
₫ 5.4 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

44 m2
4
2
₫ 3.58 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

6.1 m2
₫ 69 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

97 m2
₫ 33 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

₫ 3.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

₫ 5.95 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

33 m2
Nam
4
3
₫ 3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

55 m2
₫ 10.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

110 m2
Bắc
4
4
₫ 8.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

32 m2
3
₫ 2.3 tỷ

12/10/2019