Mua bán nhà tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 3989
TOP
Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

50 m2
6
4
₫ 5.1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

60 m2
4
3
₫ 3.24 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

40 m2
Nam
₫ 5.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

37 m2
₫ 2.65 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

₫ 3.1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

40 m2
Nam
₫ 5.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

₫ 2.75 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

37 m2
₫ 2.65 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

₫ 3.3 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

36 m2
₫ 2.4 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

30 m2
2
₫ 1.85 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

36 m2
₫ 2.4 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

39 m2
₫ 2.5 tỷ

11/17/2019