Mua bán nhà tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 3988
TOP
Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

75 m2
6
6
₫ 6.59 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

50 m2
4
₫ 4.1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

42 m2
Đông Bắc
4
4
₫ 3.4 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

35 m2
₫ 3 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

37 m2
₫ 3.2 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

₫ 3.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

40 m2
₫ 3.4 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

₫ 3.05 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

₫ 3.3 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

₫ 3.3 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

50 m2
₫ 3.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

₫ 15 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

48 m2
₫ 13.1 tỷ

11/17/2019