Mua bán Nhà tại Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

1 - 15 của 3418
Biệt thự phong cách lâu đài trong lõi KĐT Ciputra Hanoi

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

140 m2
₫ 34 tỷ

05/14/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

27 m2
4
3
₫ 2.7 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

70 m2
6
4
₫ 6.1 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

90 m2
4
₫ 7.65 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Nhật Tân

70 m2
9
9
₫ 8.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

24 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

50 m2
5
4
₫ 6.2 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

₫ 4.3 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Quảng An

68 m2
4
3
₫ 12.3 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

₫ 4.3 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Thụy Khuê

₫ 3.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Thụy Khuê

₫ 3.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

25 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

63 m2
4
3
₫ 8.8 tỷ

05/26/2020