Mua bán nhà tại Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm

1 - 15 của 305
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

35 m2
3
3
₫ 2.9 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

31 m2
Tây Bắc
3
4
₫ 3.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

39.6 m2
Nam
3
2
₫ 2.15 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

41.5 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 3.05 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

37 m2
Đông
5
4
₫ 4 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

38 m2
Bắc
4
4
₫ 3.4 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

67 m2
2
1
₫ 7.6 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

45 m2
₫ 4.15 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

43 m2
6
4
₫ 4.05 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

48 m2
3
3
₫ 3.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

45 m2
5
5
₫ 10.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

605 m2
₫ 160 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 14 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

₫ 25 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

95 m2
₫ 12 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố 14 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

80 m2
14
14
₫ 24.5 tỷ

11/19/2019