Mua bán nhà tại Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 1434
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Đại Mỗ

35 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 2.1 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Đại Mỗ

36 m2
Đông Bắc
5
4
₫ 2.6 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Đại Mỗ

36 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 2.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Đại Mỗ

35 m2
Tây Nam
4
3
₫ 2.35 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Đại Mỗ

36 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 2.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Đại Mỗ

36 m2
Đông Bắc
4
4
₫ 2.4 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Đại Mỗ

35 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 2.15 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Đại Mỗ

35 m2
Đông Nam
4
3
₫ 2.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Đại Mỗ

35 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 2.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Trung Văn

38 m2
Tây Nam
5
4
₫ 2.45 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Trung Văn

35 m2
Đông Bắc
5
4
₫ 2.4 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Trung Văn

40 m2
Đông Nam
4
3
₫ 2.6 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Trung Văn

35 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 2.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Trung Văn

40 m2
Tây Nam
5
4
₫ 3.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Trung Văn

36 m2
Tây Bắc
4
3
₫ 2.65 tỷ

12/07/2019