Mua bán nhà tại TP.Hà Nội

1 - 15 của 50
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

32 m2
3
3
₫ 2.45 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 2.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 3.85 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

92 m2
₫ 4.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 2.75 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

150 m2
Đông Nam
3
2
₫ 2.1 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

150 m2
Đông Nam
4
3
₫ 2.1 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

150 m2
Tây Bắc
3
4
₫ 2.35 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

49 m2
Đông Nam
₫ 4.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

66 m2
3
3
₫ 3.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

35 m2
3
₫ 2.45 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

30 m2
₫ 2.45 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

42 m2
3
₫ 2.6 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 4.8 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

49 m2
₫ 4.8 tỷ

12/04/2019