Mua bán nhà tại Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên

1 - 15 của 66
Mua bán Biệt thự  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

₫ 7.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

47 m2
Tây Bắc
3
3
₫ 2.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

₫ 1.68 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

35 m2
Đông
4
2
₫ 2.2 tỷ

12/08/2019

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

₫ 5.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

₫ 1.68 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

₫ 5.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

35 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.3 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

35 m2
Bắc
2
2
₫ 1.3 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

64 m2
Nam
3
3
₫ 5.95 tỷ

12/07/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

₫ 5.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

₫ 5.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

₫ 5.9 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

31 m2
₫ 2.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

30 m2
Nam
2
2
₫ 2.15 tỷ

12/06/2019