Mua bán căn hộ tại Việt Nam

1 - 15 của 123
Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

38 m2
₫ 1.83 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

35 m2
3
₫ 3.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

₫ 2.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

40 m2
₫ 2.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

38 m2
Tây Nam
3
₫ 1.83 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

82 m2
3
4
₫ 10 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

₫ 7.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

30 m2
3
₫ 2.6 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

40 m2
₫ 2.4 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

30 m2
3
₫ 2.6 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

65 m2
₫ 3.05 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

60 m2
6
5
₫ 5.6 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

62 m2
₫ 2.6 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

62 m2
₫ 2.65 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

₫ 2.75 tỷ

12/07/2019