Mua bán nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 12 của 12
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

38 m2
3
3
₫ 2.1 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

31 m2
5
4
₫ 1.75 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

57 m2
₫ 2.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

36 m2
₫ 1.9 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

39 m2
3
₫ 2.1 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

60 m2
Đông Nam
4
4
₫ 4.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

31 m2
Tây
3
4
₫ 1.7 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

45 m2
Tây Nam
3
3
₫ 2 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

32 m2
3
3
₫ 1.75 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

₫ 1.1 tỷ

12/02/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

₫ 4.75 tỷ

11/29/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

32 m2
₫ 1.85 tỷ

11/28/2019