Mua bán biệt thự tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 39
Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

₫ 10.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

50 m2
5
5
₫ 5.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

42 m2
Tây Bắc
4
3
₫ 2.85 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

100 m2
4
₫ 7.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

116 m2
4
4
₫ 7.1 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

40 m2
Đông Bắc
₫ 3.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

₫ 2.4 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

50 m2
Đông Nam
3
4
₫ 4 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

76 m2
₫ 6.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

50 m2
₫ 3.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

36 m2
₫ 2.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

50.7 m2
Tây Bắc
4
3
₫ 3.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

46 m2
Tây Bắc
₫ 4.65 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

60 m2
₫ 5 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

50 m2
₫ 4.5 tỷ

12/04/2019