Cho thuê mặt bằng tại TP.Hà Nội

1 - 15 của 102
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

31 m2
3
3
₫ 2.53 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 2.48 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

32 m2
₫ 2.75 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 4.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

42 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2.4 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

50 m2
Tây Bắc
4
₫ 3.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

115 m2
Đông
4
4
₫ 6.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

45 m2
3
₫ 3.3 tỷ

12/08/2019

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 14 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

63 m2
5
₫ 6.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 2.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 2.03 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

38 m2
3
₫ 2.05 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 6.5 tỷ

12/07/2019