Mua bán biệt thự tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 44
Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

76 m2
Đông Nam
4
4
₫ 6.7 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

₫ 4.7 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

65 m2
4
2
₫ 7.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

108 m2
4
₫ 9.9 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

30 m2
3
4
₫ 2.7 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

46 m2
₫ 4.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

36 m2
3
₫ 2.95 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

52 m2
2
₫ 3.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

₫ 2.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

400 m2
4
6
₫ 32 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

40 m2
₫ 2.6 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

66 m2
₫ 15 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

31 m2
3
3
₫ 2500 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

86 m2
Đông Nam
3
2
₫ 4.3 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

₫ 5.95 tỷ

12/02/2019