Mua bán nhà tại Phường Đức Giang, Quận Long Biên

1 - 15 của 40
Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

₫ 2.75 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

40 m2
₫ 1.85 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

₫ 6.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

90 m2
4
₫ 4.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

₫ 3.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

₫ 2.79 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

30 m2
Tây Nam
3
₫ 2.1 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

₫ 1.75 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

₫ 2.9 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

40 m2
4
3
₫ 1.85 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

48 m2
₫ 6.7 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

115 m2
₫ 15.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

100 m2
₫ 3.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

72 m2
₫ 2.6 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

43 m2
4
₫ 2.85 tỷ

12/05/2019