Cho thuê căn hộ tại Xã Tân Tiến, Huyện Bạch Thông

1 - 15 của 19
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

33 m2
Tây Nam
3
2
₫ 1.88 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

31 m2
Đông Nam
3
3
₫ 2.359 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

102 m2
₫ 3.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

59 m2
Tây Nam
4
3
₫ 4.3 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

62 m2
3
₫ 2.3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

₫ 3.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

₫ 1.9 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

33 m2
3
4
₫ 1.74 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

102 m2
Đông Bắc
4
4
₫ 3.3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

102 m2
4
₫ 5.2 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

102 m2
2
₫ 3.3 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

102 m2
2
2
₫ 3.3 tỷ

11/29/2019

Mua bán Nhà 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

64 m2
5
₫ 2.8 tỷ

11/28/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

₫ 2.95 tỷ

11/28/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

30 m2
Tây
3
4
₫ 1.65 tỷ

11/26/2019