Mua bán nhà tại Phường Bồ Đề, Quận Long Biên

1 - 15 của 202
TOP
Cần tìm hàng xóm tốt bụng

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

130 m2
3
3
₫ 2.95 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

55 m2
4
4
₫ 3.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

49 m2
₫ 3.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

60 m2
5
4
₫ 3.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

75 m2
Đông Bắc
5
4
₫ 7.7 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

42 m2
Tây Nam
5
4
₫ 3.7 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 3.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

45 m2
5
4
₫ 3.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

41 m2
4
3
₫ 2.8 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

34 m2
3
4
₫ 2.9 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

63 m2
3
4
₫ 3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

31 m2
3
3
₫ 3.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

35 m2
3
3
₫ 3.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

70 m2
4
4
₫ 4.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

42 m2
4
4
₫ 3.3 tỷ

12/09/2019