Mua bán nhà tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 15 của 971
TOP
Cần tìm hàng xóm tốt bụng

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

130 m2
3
3
₫ 2.95 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

150 m2
Tây Bắc
3
4
₫ 2.35 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

63 m2
5
₫ 6.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

31 m2
5
4
₫ 1.75 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Cự Khối

59 m2
Tây Nam
4
3
₫ 4.3 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 3.25 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

₫ 2.75 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 2.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

64 m2
Nam
3
3
₫ 5.95 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

35 m2
₫ 7.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

40 m2
₫ 2.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

100 m2
4
₫ 7.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

116 m2
4
4
₫ 7 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

116 m2
4
4
₫ 7.1 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

42 m2
3
3
₫ 2.5 tỷ

12/07/2019