Mua bán nhà tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 15 của 970
TOP
Cần tìm hàng xóm tốt bụng

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

130 m2
3
3
₫ 2.95 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 2.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 2.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Lâm

₫ 45 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

₫ 2.45 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

₫ 2.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

37 m2
₫ 1.4 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 3.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

₫ 1.75 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

31 m2
Đông Nam
3
4
₫ 2.9 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

82 m2
Tây Nam
4
3
₫ 8.2 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

37 m2
₫ 1.38 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

35 m2
₫ 2.3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

₫ 3.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

40 m2
₫ 3.85 tỷ

12/10/2019