Mua bán Nhà tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 15 của 1756
Biệt thự quận Long Biên - đi vào Hồ Hoàn Kiếm 5.7 Km

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

158 m2
₫ 14.852 tỷ

05/17/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

40 m2
Đông Nam
5
4
₫ 2.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

30 m2
3
₫ 2.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

80 m2
₫ 5.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

78 m2
4
₫ 7.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

78 m2
₫ 7.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

160 m2
5
₫ 16 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 2.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

52 m2
₫ 2.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Lâm

50 m2
Đông Nam
4
₫ 6.31 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 3.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 3.35 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 4.55 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 3.3 tỷ

05/25/2020