Mua bán căn hộ tại Việt Nam

1 - 15 của 3161
Mua bán Nhà riêng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

₫ 2.75 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

32 m2
₫ 2.4 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

35 m2
₫ 2.6 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

38 m2
₫ 2.9 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

32 m2
₫ 2.4 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

35 m2
₫ 2.6 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

₫ 2.9 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

32 m2
₫ 2.4 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

₫ 3.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

38 m2
3
₫ 2.9 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

35 m2
₫ 2.6 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

45 m2
₫ 3.25 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

₫ 3.6 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

₫ 3.25 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

65 m2
₫ 4.65 tỷ

12/05/2019